Storitve

Za zagotavljanje celovite in kakovostne ponudbe nudimo tudi številne storitve.

01

Odkup kmetijskih pridelkov

Odkupujemo:
Odkup živali
Odkup živali sodi med naše najpomembnejše dejavnosti. Gre za dejavnost, ki izhaja iz osnovnega poslanstva zadruge, ki je v pospeševanju gospodarskih koristi svojih članov. V zadnjih letih smo veliko energije vložili v razvoj naše odkupno prodajne mreže za govejo živino. Letno odkupimo in prodamo preko 10.000 glav goveje živine, kar nas na tem področju uvršča med največje odkupovalce v državi. Vseskozi iščemo nove partnerje, ter se z njimi pogajamo za zagotavljanje čim boljših odkupnih pogojev za rejce. Sistemsko delo in predano delo naših sodelavcev zagotavljata, da na tem področju ohranjamo status zaupanja vrednega odkupovalca živine, ki vedno zagotavlja korektno sodelovanje.
Odkup mleka

Odkup mleka tako kot odkup živali sodi med naše najpomembnejše dejavnosti. Tudi pri odkupu mleka gre za dejavnost, ki izhaja iz osnovnega poslanstva zadruge. Na področju odkupa in prodaje mleka želimo sodelovati zgolj z najbolj zaupanja vrednimi partnerji, kar nam zagotavlja predvsem stabilnost v odnosu do pridelovalcev mleka. Sodimo med večje dobvitelje mleka v državi, saj letno odkupimo in prodamo preko 25 MIO litrov kakovostnega mleka.
Tudi na področju odkupa in prodaje mleka nas naši partnerji poznajo kot stabilnega in zaupanja vrednega partnerja, zato vseskozi količine odkupljenega in prodanega mleka povečujemo.

Odkup sadja in zelenjave

Zagotavljanje kratke proizvodne verige in prodaja lokalno pridelanih živil dobivata vse večji pomen.
Zato tudi mi intenzivno delamo na nadgradnji naše odkupno prodajne mreže za sadje in zelenjavo. Tudi na področju odkupa sadja in zelenjave želimo postati prepoznaven in zaupanja vreden partner.

S korektnim odnosom vzpostavljamo zaupanje in trdno sodelovanje med kmeti in zadrugo.

Kmet dobi plačilo na dan zapadlosti odkupa – ne glede na to, ali je zadruga že prejela denar od prodaje.

Zadruga deluje v korist članov in jim stoji ob strani. Med drugim tudi opozarja na številne težave, s katerimi se srečujejo kmetje.

Kontakt

Vse informacije vam nudimo na tel. št. 07 34 81 511 in na:​

Poslovalnica Tel. številka
ZE Trebnje 07 34 81 512 ali 031 800 522
ZE Mokronog – Trebelno 031 800 521
ZE Šentrupert – Mirna 031 800 521
ZE Veliki Gaber 031 800 342
ZE Dobrnič – Velika Loka 031 800 523
ZE Žužemberk 041 219 551
ZE Dole 01 8963 193
02

Slovensko oglje za žar

Slovensko oglje za žar iz oglarske dežele.
Je zelo iskano oglje, ki ga letno odkupimo kar 60 ton. Za dobro oglje je poleg ostalega pomembno tudi, da je kopa iz lesa bukve in leske. Oglje, ki ga pridobivajo na Dolah, je prvovrstno.

Razlika med uvoženim ogljem in tem, ki ga kuhajo na Dolah, pa je občutna. Zato je med gostinci in tudi trgovci povpraševanje po tem oglju veliko, čeprav je nekoliko dražje od uvoženega.

Kontakt

Informacije o odkupu in prodaji na:

03

Žaga Velika Loka

Odkupujemo hlodovino po najugodnejših cenah:
Razrez lesa

Razrez lesa sodi med dejavnosti, ki imajo poseben pomen za naše člane oziroma za okolje v katerem delujemo.
Ključno infrastrukturo za to dejavnost predstavlja naša žaga na Veliki Loki. V zadnjih letih smo razžagovali predvsem smrekov les v polizdelke. V prihodnje želimo dati več poudarka za izvajanje storitev razreza lesa za naše člane in druge stranke iz lokalnega okolja.

Nudimo razrez in prodajo rezanega lesa.
Kontakt

Informacije o odkupu lesa dobite pri vodjih zadružnih enot in na Žagi Velika Loka.

ŽAGA VELIKA LOKA
Velika Loka 57
8212 Velika Loka

 

04

Knjigovodstvo kmetij

Kmetom nudimo strokovno in cenovno ugodno vodenje knjigovodstva DDV.

Kontakt

Informacije o vodenju knjigovodstva dobite v računovodstvu KZ.

05

Prodaja dizel goriva

V prodajnem centru Velika Loka in Dobrnič prodajamo dizel gorivo.

Po predhodnem naročilu nad 1000 l dostavljamo na dom.

Kontakt

Naročila sprejemajo naše poslovalnice s tehničnim blagom ali direktno na tel. št.