Storitve

Za zagotavljanje celovite in kakovostne ponudbe nudimo tudi številne storitve.

01

Odkup kmetijskih pridelkov

Odkupujemo:
Iz kmetijske dejavnosti ustvarimo tretjino prihodka, ta pa je pomemben tudi z vidika sodelovanja s kmeti. Zadruga letno od kmetov odkupi 6.000 glav živine, ki jo nato proda naprej. Kmet dobi plačilo na dan zapadlosti odkupa – ne glede na to, ali je zadruga že prejela denar od prodaje.
S korektnim odnosom vzpostavljamo zaupanje in trdno sodelovanje med kmeti in zadrugo.

Letno odkupi zadruga 25 milijonov litrov mleka, katerega proda 40% v Ljubljanske mlekarne in 60% v Italijo. Nekoč nam je pomemben prihodek prinašal krompir, danes pa ga kmetje pridelajo le 200 ton. Poljedelstvo se je bistveno skrčilo, zato pa se je povečal obseg živinoreje.

Zadruga deluje v korist članov in jim stoji ob strani. Med drugim tudi opozarja na številne težave, s katerimi se srečujejo kmetje.

Kontakt

Vse informacije vam nudimo na tel. št. 07 34 81 511 in na:​

Poslovalnica Tel. številka
ZE Trebnje 07 34 81 512 ali 031 800 522
ZE Mokronog – Trebelno 031 800 521
ZE Šentrupert – Mirna 031 800 521
ZE Veliki Gaber 031 800 342
ZE Dobrnič – Velika Loka 031 800 523
ZE Žužemberk 041 219 551
ZE Dole 01 8963 193
02

Slovensko oglje za žar

Slovensko oglje za žar iz oglarske dežele.
Je zelo iskano oglje, ki ga letno odkupimo kar 60 ton. Za dobro oglje je poleg ostalega pomembno tudi, da je kopa iz lesa bukve in leske. Oglje, ki ga pridobivajo na Dolah, je prvovrstno.

Razlika med uvoženim ogljem in tem, ki ga kuhajo na Dolah, pa je občutna. Zato je med gostinci in tudi trgovci povpraševanje po tem oglju veliko, čeprav je nekoliko dražje od uvoženega.

Kontakt

Informacije o odkupu in prodaji na:

03

Žaga Velika Loka

Odkupujemo hlodovino po najugodnejših cenah:
Nudimo razrez in prodajo rezanega lesa.
Kontakt

Informacije o odkupu lesa dobite pri vodjih zadružnih enot in na Žagi Velika Loka.

ŽAGA VELIKA LOKA
Velika Loka 57
8212 Velika Loka

 

04

Knjigovodstvo kmetij

Kmetom nudimo strokovno in cenovno ugodno vodenje knjigovodstva DDV.

Pripravljamo se tudi na novo zakonodajo, ko bodo nekatere kmetije morale voditi knjigovodstvo za osnovno dejavnost.

Kontakt

Informacije o vodenju knjigovodstva dobite v računovodstvu KZ.

05

Prodaja dizel goriva

V prodajnem centru Velika Loka in Dobrnič prodajamo dizel gorivo.

Po predhodnem naročilu nad 1000 l dostavljamo na dom.

Kontakt

Naročila sprejemajo naše poslovalnice s tehničnim blagom ali direktno na tel. št.