Razpis

NAZIV AKTIVNOSTI
Naložba v sušilnico in skladišča za žita
 
JAVNI RAZPIS
25. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022

OPIS AKTIVNOSTI
V okviru naložbe »NALOŽBA V SUŠILNICO IN SKLADIŠČA ZA ŽITA«, ki jo bo izvedla KZ Trebnje-Krka z.o.o., bo potekala postavitev sušilnice za žita z mostno tehtnico in postavitev 9 silosov za žita (na dveh lokacijah). Menjava sušilnice bo omogočila izboljšanje na področju preprečevanja in nadzorovanja onesnaževanja zraka, vode in tal, zmanjšanje uporabe ali izpustov škodljivih snovi. Sodobna mostna tehtnica pa bo omogočila bolj avtomatiziran celoten proces in zagotavljanje dodatne podatkovne analitike. Naložba je sofinancirana z nepovratnimi sredstvi iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI
Cilj izvedbe naložbe je posodobitev skladišč, s čimer bo omogočeno učinkovitejše izvajanje skladiščnih dejavnosti v zadrugi, saj je del kapacitet, s katerimi razpolagamo že zastarel in izrabljen. Sodobna sušilna naprava bo energetsko bistveno bolj učinkovita od sedanje in bo omogočala prihranke pri porabi energije. Poleg tega je cilj naložbe tudi povečati zmogljivosti skladiščenja žit in omogočiti skladiščenje tudi našim članom.
Rezultati naložbe bodo nova sušilnica za žita z mostno tehtnico in 9 silosov za shranjevane žita.

POVEZAVE
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_sl
http://www.skp.si/