O nas

KZ Trebnje v slovenskem vrhu.

KZ Trebnje-Krka z.o.o. je največja kmetijska zadruga v Sloveniji in eden pomembnejših gospodarskih subjektov v regiji.

Deluje na območju občin: Trebnje, Mirna, Litija, Mokronog – Trebelno, Šentrupert, Žužemberk, Novo mesto, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Škocjan, Šentjernej, Šmarješke Toplice, Straža, Semič, Črnomelj.   

Nastala je s pripojitvijo KZ Krka h KZ Trebnje 3. 2. 2021.

Njeni predhodnici KZ Trebnje in KZ Krka sta že v preteklosti pripojile nekaj manjših zadrug.

.

Kmetijska zadruga Trebnje  je nastala 26. junija 1961  s pripojitvijo tedanjih sedmih zadrug,  in sicer Kmetijske zadruge Mokronog, Kmetijske zadruge Trebelno, Kmetijske zadruge Šentrupert, Kmetijske zadruge Mirna, Kmetijske zadruge Dobrnič in Kmetijske zadruge Šentlovrenc h Kmetijski zadrugi  Trebnje.

V istem letu se je k zadrugi priključila še gozdarska dejavnost kot Gozdni obrat in potem še posestvo gospodinjske šole Mala Loka. Poleg posestva Mala Loka so bile v letu 1961 v sestavi zadruge še ekonomije Mokronog, Mirna in Jezero, ki so jih vključile zadruge ob pripojitvi. V sestavu zadruge je bila tudi sušilnica sadja Greda na Mirni.

Koncem leta 1963 se je gozdni obrat odcepil od zadruge in se priključil Gozdnemu gospodarstvu Brežice, drugi del pa Gozdnemu gospodarstvu Novo mesto.

Leto 2000 je bil čas velikih vlaganj in širitev Kmetijske zadruge Trebnje. Tako se je v letu 2002 k njej pripojila Kmetijska zadruga Suha Krajina iz Žužemberka, v letu 2003 Kmetijska gozdarska zadruga Dole pri Litiji in z letom 2006 prevzeli poslovanje Kmetijske zadruge Gabrovka.

Kmetijsko zadrugo Krka je leta 1941 ustanovila skupina kmetov pod imenom Nabavno- prodajna zadruga Novo mesto. Do leta 1964, ko je dobila ime KZ Krka, so se pridružile zadruge iz sosednjih vasi in krajev ter Kmetijsko posestvo Novo mesto, po letu 1964 pa še Mesno-prehrambno podjetje Novo mesto in TOZD Hmeljnik iz DO Pivovarna Union ter oktobra leta 2002 Kmetijska zadruga Črnomelj.

KZ Trebnje-Krka združuje okoli 1000 članov. Člani  so predvsem kmetje s področja jugovzhodne Slovenije  ter tudi nekateri večji kmetje z drugih območij Slovenije in prav zaradi tega je povezanost v veliko in uspešno kmetijsko zadrugo še toliko bolj pomembna.

Zadruga ima danes okoli 240 zaposlenih v skupno preko 50 prodajnih enotah. Tako sodimo tudi med večje gospodarske subjekte na področju jugovzhodne Slovenije ter med pomembnejše zaposlovalce na tem področju.

Naše poslanstvo in vizija izhajata iz ustanovnega namena zadrug, ki je v pospeševanju gospodarskih koristi svojih članov. Zavedamo se, da bomo naše poslanstvo uspešno uresničevali le, če bomo močan in stabilen partner tako za naše člane kot tudi za druge poslovne partnerje. Vseskozi iščemo možnosti za povezovanje, saj se zavedamo, da bomo le močne in povezane zadruge lahko boljše od vse močnejše konkurence na vseh naših področjih dela.

KZ Trebnje-Krka je največja in ena  najuspešnejših zadrug v Sloveniji. Letno ustvarimo okoli 70 mio EUR prihodkov. Približno 65 % prihodkov predstavlja prodaja trgovskega blaga in 35 % kmetijski odkup.

Na področju prodaje trgovskega blaga sta enako pomembni področji prodaja živil in prodaja tehničnega blaga. Področje kmetijstva predstavljajo področja odkupa živali, odkupa mleka, odkupa sadja in zelenjave ter predelava lesa. Najpomembnejši sta področji odkupa živali in odkupa mleka, kjer sodimo med večje odkupovalce v državi.

V kolikor bomo sprejemali prave poslovne odločitve ter pošteno in sorazmerno usklajevali interese družbe kot take, interese članov oziroma lastnikov zadruge in interese zaposlenih, lahko z optimizmom zremo tudi v prihodnost naše zadruge.

Tehnične prodajalne
 • kmetijski repromaterial
 • krmila in mineralno vitaminski dodatki
 • stroji in rezervni deli
 • gradbeni material (brezplačna dostava z avtodvigalom do 20 km)
 • mali gospodinjski aparati in bela tehnika
 • vse za kletarjenje

Vrtni center
 • semena, sadike, rože
 • darila z možnostjo aranžiranja
 • žalni program
 • vrtno orodje, škropilnice, zalivalke
 • specialna organska in mineralna gnojila, substrati
 • hrana za male živali

Samopostrežne prodajalne
 • ugodne cene
 • dnevno sveže meso slovenskega porekla
 • velika izbira sadja
 • akcije in ostale ugodnosti

Mesnice
 • v mesnicah priznana kakovost svežega mesa
 • vse meso slovenskega porekla
 • ljudje kupujejo vse boj preudarno,  to pa pomeni, da tudi bolj kvalitetno

Tekstilne prodajalne
 • ženska in moška konfekcija
 • gobelini, igle, sukanci volne, preja
 • tekstil za dom (posteljnina, odeje, brisače, kuhinjske krpe)
 • otroško spodnje perilo