Izbrana kakovost Slovenije

Program razvoja podeželja

Kmetijska zadruga Trebnje se je vključila v podukrep 3.1 sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila s proizvodom govedo v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost. KZ Trebnje z.o.o. je dobila odobrena sredstva v letu 2016 in 2019.

Kmetijska zadruga Krka se je vključila v podukrep 3.1 sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila s proizvodom govedo v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost. KZ Krka z.o.o. je dobila odobrena sredstva v letu 2016 in 2019.

Z združitvijo zadruge KZ Krka in KZ Trebnje je bila ustanovljena skupna zadruga KZ Trebnje-Krka z.o.o., ki je upravičenec zgoraj navedenih sredstev v okviru podukrepa M03.1.

Kmetijska zadruga Trebnje se je vključila v podukrep 3.1 sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila s proizvodom govedo v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost. KZ Trebnje z.o.o. je dobila odobrena sredstva v letu 2016 in 2019.

Z vključitvijo v podukrep 3.1 smo deležni povračila stroškov, ki so nastali z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti, letnim prispevkom za sodelovanje v njej, in pregledi, potrebnimi za preverjanje skladnosti s specifikacijami sheme.

Naša obveznost za pridobitev sredstev iz naslova podukrepa 3.1 je vsakoletna pridobitev certifikata, za kar je potrebo izpolnjevati vse pogoje iz specifikacije za meso v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost, kar se preverja s strogimi pregledi, s strani kontrolne organizacije. Poleg tega uporabljamo zaščitni znak za shemo kakovosti izbrana kakovost in tržimo proizvode, za katere smo prejeli certifikat.

S tem projektom želimo povečevati dodano vrednost kmetijskih proizvodov in večje število proizvodov iz sheme kakovosti izbrana kakovost na trgu.

Pričakujemo povečanje prepoznavnosti proizvodov na trgovskih policah, doseganje višjih prodajnih cen zaradi dodane vrednosti in rast prihodkov od prodaje.

UPORABNE POVEZAVE