60 let Kmetijske zadruge Trebnje-Krka in 30 let Govedorejskega društva Trebnje

Dobrnič, 21. maj 2022 – Minuli vikend sta dve organizaciji s področja kmetijstva praznovali obletnici, Kmetijska zadruga Trebnje-Krka 60-letnico ustanovitve in Govedorejsko društvo Trebnje 30 let delovanja.

Kmetijska zadruga Trebnje-Krka, takrat še Kmetijska zadruga Trebnje, je nastala 26. junija 1961 s pripojitvijo tedanjih kmetijskih zadrug Dobrnič, Mirna, Mokronog, Šentrupert, Šentlovrenc in Trebelno h Kmetijski zadrugi Trebnje. V šestih desetletjih delovanja je zadruga večkrat zamenjala organizacijsko obliko in ime.

Zaradi obsega poslovanja, ki je povezan z ekonomiko, se je h KZ Trebnje leta 2001 pripojila Kmetijska zadruga Suha krajina in leta 2003 še Kmetijsko gozdarska zadruga Dole. V nadaljevanju je KZ Trebnje leta 2006 prevzela še poslovanje Kmetijske zadruge Gabrovka. V letu 2020 so se začeli pogovori za pripojitev sosednje KZ Krka. Postopek pripojitve je bil zaključen februarja 2021, ko se je KZ Trebnje z.o.o. preimenovala v KZ Trebnje-Krka z.o.o.

Vroč dan je v Dobrniči privabil skoraj tisoč ljudi, predvsem članov, upokojencev, uglednih gostov in zaposlenih v Kmetijski zadrugi Trebnje-Krka. Prisotne so pozdravili tudi Janez Pirc, direktor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Alojzij Kastelic, župan Občine Trebnje, ter Alenka Marjetič Žnidar, vodja oddelka za kmetijstvo, gozdarstvo in zadružništvo na Zadružni zvezi Slovenije.

Govedorejsko društvo Trebnje je pod vodstvo predsednika Andreja Lenarčiča organiziralo tudi kmečke igre. Ob odlični hrani in pijači so se gosti zabavali z zvokih Ansambla Lesariji ter dalmatinske klape Jadranski maestrali. Na prireditvi so sodelovali tudi koprodukcija Glasbene šole Lipičnik in Glasbene šole Trebnje ter Društvo podeželskih žena Tavžentroža z gospodarico Nado Zorec na čelu, ki so poskrbele za odlično domače pecivo.

“Danes je Kmetijska zadruga Trebnje-Krka z.o.o. največja v državi in deluje na območju 15 občin jugovzhodne Slovenije in združuje malo manj kot tisoč članov. V letu 2021 smo dosegli skoraj 72 milijonov EUR skupnih prihodkov, od tega približno 65 % od prodaje trgovskega blaga in 35 % iz naslova prodaje kmetijskih proizvodov,” pravi Anton Strah, predsednik KZ Trebnje-Krka. Na področju kmetijstva se uvrščajo med večje odkupovalce mleka in goveje živine v državi, saj odkupijo več kot 45 milijonov mleka in 10.000 glav živine. “V preteklih 60 letih zadruga verjetno ni mogla vedno upravičiti vseh pričakovanj, je pa veliko stvari naredila dobro. Na marsikaj smo lahko ponosni, hkrati pa moramo slediti naši viziji in iskati možnosti, kako postati še boljši,” je dejal Stanko Tomšič, direktor KZ Trebnje-Krka. Dodaja še, da se vsem članom ob tej priložnosti zahvaljuje za sodelovanje in želi, da partnerstvo gojijo in nadgrajujejo še naprej.