GOZD, k.o. Stara Lipa

Opis:

  •  GOZD, k.o. Stara Lipa, parcela 1674 (967m2), parcela 1675 (396m2), parcela 1676 (227m2), skupaj 1590m2. Parcele so po katastru gozdna zemljišča.

Predmet prodaje je:

Predmet prodaje so: parcela 1674 (967m2), parcela 1675 (396m2), parcela 1676 (227m2), skupaj 1590m2, k.o. Stara Lipa, občina Črnomelj.

 

Postopek prodaje za kmetijska zemljišča se bo opravil v skladu z zakonodajo, ki ureja prodajo kmetijskih zemljišč, kar pomeni, da je potrebna objava na oglasni deski UE, kjer se nepremičnina nahaja.

 

Izhodiščna cena znaša 1,5 EUR/ m2 + pripadajoče davščine in stroške.

Kontakt

Ta oglas predstavlja vabilo za oddajo ponudb, saj bo kupoprodajna pogodba sklenjena, če bo ponudbo sprejela s strani direktorja KZ Trebnje-Krka postavljena komisija.

Podrobnejše informacije lahko ponudniki pridobijo na sedežu Kmetijske zadruge Trebnje_Krka z.o.o., ali  na mail anton.prus@kz-trebnje.si, ali na tel. št. 031 703 505 (Vodja splošne službe, Anton Prus).

Ponudnike vabimo, da pisno posredujejo zavezujočo ponudbo za nakup nepremičnin najpozneje do petka  29.10.2021, do 15. ure.

Nepremičnine

GOZD, k.o. Stara Lipa

Opis:  GOZD, k.o. Stara Lipa, parcela 1674 (967m2), parcela 1675 (396m2), parcela 1676 (227m2), skupaj 1590m2. Parcele so po katastru gozdna zemljišča. Predmet prodaje je:

Preberi več »