Nepremičnina na območju parkirišča smučišča Gače

Opis:

 • Smučišče Gače, na območju parkirišča smučišča Gače, k.o. 1520 Štale, občina Semič, Parcela *116, površina 26m2, parcela 4400/3, površina 615m2, delež parcele 4430/1, v velikosti 1598m2. Skupna površina znaša 2239 m2.

  Prodajajo se vse parcele v kompletu.

   

Predmet prodaje je:

 • Predmet prodaje so: parcela *116, površina 26m2, parcela 4400/3, površina 615m2, delež parcele 4430/1, v velikosti 1598m2, ki ležijo na območju parkirišča smučišča Gače v občini Semič.

  Izhodiščna cena znaša 53.000,00 EUR + pripadajoče davščine.

  Ta oglas predstavlja vabilo za oddajo ponudb, saj bo kupoprodajna pogodba sklenjena, če bo ponudbo sprejela s strani direktorja KZ Trebnje-Krka postavljena komisija.

   

Kontakt

Podrobnejše informacije lahko ponudniki pridobijo na sedežu Kmetijske zadruge Trebnje_Krka z.o.o., ali na mail anton.prus@kz-trebnje.si, ali na tel. št. 031 703 505 (Vodja splošne službe, Anton Prus).

Ponudnike vabimo, da pisno posredujejo zavezujočo ponudbo za nakup nepremičnin najpozneje do petka  29.10.2021, do 15. ure.

Nepremičnine

GOZD, k.o. Stara Lipa

Opis:  GOZD, k.o. Stara Lipa, parcela 1674 (967m2), parcela 1675 (396m2), parcela 1676 (227m2), skupaj 1590m2. Parcele so po katastru gozdna zemljišča. Predmet prodaje je:

Preberi več »