Posted on Leave a comment

Draškovec, občina Šentjernej

Draškovec_1

Draškovec_1

Opis:

  • Draškovec, občina Šentjernej, na območju bivše farme KZ Krka Draškovec, k.o. 1473 Gradišče, Parcela 3227/9, površina 3318m2, razdeljena na 3 sklope.

Predmet prodaje je:

  • Predmet prodaje je del parcele 3227/9 v velikosti cca 1200m2, na katerem stoji stavba 279, površine 90m2, lesen objekt (bivša menza), ki je potreben celovite obnove.  Izhodiščna cena  znaša 9,624,00 EUR + pripadajoče davščine.

Potrebna parcelacija in določitev dostopnih poti. Za kritje  stroškov parcelacije in določitve dostopnih poti  se prodajalec in kupec dogovorita posebej.

  • Predmet prodaje je del parcele 3227/9 v velikosti cca 800m2, na katerem stoji stavba 331, velikosti cca 111,2 m2,  v kateri sta dva stanovanja v pritličju, vsako velikosti cca 55m2. Na parceli stoji tudi stavba 329 – drvarnica. Določitev etažne lastnine in točna določitev kvadrature stanovanj je v teku. Stanovanja sta potrebna obnove.Izhodiščna cena  znaša 30.244,00 EUR + pripadajoče davščine.

Potrebna parcelacija in določitev dostopnih poti. Za kritje  stroškov parcelacije in določitve dostopnih poti  se prodajalec in kupec dogovorita posebej.

  • Predmet prodaje je del parcele 3227/9 v velikosti cca 1300m2, na katerem stoji stavba 331, velikosti cca 223m2. Izhodiščna cena  znaša 27.218,00 EUR + pripadajoče davščine.Potrebna parcelacija in določitev dostopnih poti. Za kritje  stroškov parcelacije in določitve dostopnih poti  se prodajalec in kupec dogovorita posebej.

Kontakt

Ta oglas predstavlja vabilo za oddajo ponudb, saj bo kupoprodajna pogodba sklenjena, če bo ponudbo sprejela s strani direktorja KZ Trebnje-Krka postavljena komisija.

Podrobnejše informacije lahko ponudniki pridobijo na sedežu Kmetijske zadruge Trebnje_Krka z.o.o., ali  na mail anton.prus@kz-trebnje.si, ali na tel. št. 031 703 505 (Vodja splošne službe, Anton Prus).

Ponudnike vabimo, da pisno posredujejo zavezujočo ponudbo za nakup nepremičnin najpozneje do petka  29.10.2021, do 15. ure.

Nepremičnine

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.