Draškovec_1

Opis:

Predmet prodaje je:

Potrebna parcelacija in določitev dostopnih poti. Za kritje  stroškov parcelacije in določitve dostopnih poti  se prodajalec in kupec dogovorita posebej.

Potrebna parcelacija in določitev dostopnih poti. Za kritje  stroškov parcelacije in določitve dostopnih poti  se prodajalec in kupec dogovorita posebej.

Kontakt

Ta oglas predstavlja vabilo za oddajo ponudb, saj bo kupoprodajna pogodba sklenjena, če bo ponudbo sprejela s strani direktorja KZ Trebnje-Krka postavljena komisija.

Podrobnejše informacije lahko ponudniki pridobijo na sedežu Kmetijske zadruge Trebnje_Krka z.o.o., ali  na mail anton.prus@kz-trebnje.si, ali na tel. št. 031 703 505 (Vodja splošne službe, Anton Prus).

Ponudnike vabimo, da pisno posredujejo zavezujočo ponudbo za nakup nepremičnin najpozneje do petka  29.10.2021, do 15. ure.

Nepremičnine

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.