Nepremičnina v Črnomlju

Opis:

  • Črnomelj, Ulica pod smreko 1,
  • del stanovanjsko poslovnega objekta,
  • v naravi predstavlja delež, velikosti 258,91 m2 neto tlorisne površine stavbe oz. 42,18 % parcele in stavbe,
  • leto izgradnje je 1937,
  • leta 2019 zamenjana streha,
  • energetska izkaznica številka 2020-682-284-79059, izdana 27.02.2020 uvršča stavbo v energijski razred F,
  • izhodiščna cena za delež v lasti KZ Trebnje-Krka znaša 41.857,00 EUR + pripadajoče davščine.
  • Hkrati s tem deležem prodaja svoj delež na tej nepremičnini tudi občina Črnomelj.

Predmet prodaje je:

  • parcela 959/10, k.o. Črnomelj in stavba 427, ID1535-427-2.

 

Ta oglas predstavlja vabilo za oddajo ponudb, saj bo kupoprodajna pogodba sklenjena, če bo ponudbo sprejela s strani direktorja KZ Trebnje-Krka postavljena komisija.

Kontakt

Podrobnejše informacije lahko ponudniki pridobijo na sedežu Kmetijske zadruge Trebnje_Krka z.o.o., ali na mail anton.prus@kz-trebnje.si, ali na tel. št. 031 703 505 (Vodja splošne službe, Anton Prus).

Ponudnike vabimo, da pisno posredujejo zavezujočo ponudbo za nakup nepremičnin najpozneje do petka 10.7.2021, do 15. ure.

Nepremičnine

Nepremičnina v Črnomlju

Opis: Predmet prodaje je delež parcele 959/10, k.o. Črnomelj in stavbe 427, ID1535-427-2, Leto izgradnje je 1937, leta 2019 zamenjana streha, Energetska izkaznica številka 2020-682-284-79059,

Preberi več »