Komercialist (m/ž).

Vaše delo bo zajemalo:

 • preučevanje trga – iskanje potencialnih kupcev, dobaviteljev, analiza cen enakega, podobnega, komplementarnega blaga,
 • sodelovanje pri pripravi planov prodaje,
 • pripravljanje in izdelava kalkulacij, ponudb in sestavljanje predlogov pogodb,
 • sprejemanje ponudb in sklepanje poslov,
 • prodaja in nabava blaga v skladu s komercialno politiko in planom,
 • sestavljanje poročil in dokumentacije v zvezi s nabavo in prodajo blaga ter statistična poročila in druge evidence,
 • skrbi za premike, odpise, za znižanje cen ter večjo in hitrejšo prodajo trgovskega blaga v poslovalnicah,
 • organiziranje vožnje šoferjem,
 • sprejemanje in reševanje reklamacij,
 • ter druge povezane komercialne naloge.

Zaželeno je, da:

 • ki imajo najmanj VI. stopnjo izobrazbe, ekonomske ali agronomske smeri,
 • imajo najmanj tri leta delovnih izkušenj s samostojnim komercialnim delom,
 • ki aktivno obvladajo en tuji jezik (angleščina, nemščina ali italijanščina),
 • poznajo osnove kmetijske proizvodnje in kmetijsko mehanizacijo,
 • so usposobljeni za zahtevno upravljanje z urejevalnikom besedila, programom za delom s preglednicami in bazami podatkov.

Prijava

Pogodbo o zaposlitvi bomo sklenili za nedoločen čas, s trimesečnim poizkusnim delom.
Vaše prijave na prosto delovno mesto z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na e naslov kadrovska.sluzba@kz-trebnje.si

Prijave pričakujemo do 21.5.2021. Obravnavali jih bomo z najvišjo stopnjo diskretnosti.

Zaposlitev