Nepremičnine v Šmarjeti

Opis:

  • Šmarjeta, Šmarjeta 55,
  • tehnična trgovina 286m2, s pripadajočim skladiščem 231,30m2,
  • zgrajena leta 1955,
  • na parcelah v skupni velikosti 2601 m2,
  • Cena navedenih nepremičnin znaša 139.000,00 EUR.

Predmet prodaje so:

  • k.o. 1466 Gorenja vas, parcelna številka 1933, v izmeri 2285 m2, na kateri stoji stavba 669 – skladišče v izmeri 231,30 m2,
  • k.o. 1466 Gorenja vas, parcela *490, v izmeri 316 m2, na kateri stoji stavba 671 – trgovina v izmeri 286 m2,
  • nepremičnine se prodajajo skupaj kot celota.


Ta oglas predstavlja vabilo za oddajo ponudb, saj bo kupoprodajna pogodba sklenjena, če bo ponudbo sprejela s strani direktorja KZ Trebnje-Krka postavljena komisija.

Po prodaji želi prodajalec nepremičnine najeti za opravljanje enake dejavnosti za  maximalno dobo 5 let, po netržni najemnini. 

Kontakt

Podrobnejše informacije lahko ponudniki pridobijo na sedežu Kmetijske zadruge Trebnje-Krka z.o.o., ali na mail anton.prus@kz-trebnje.si, ali na tel. št. 031 703 505 (Vodja splošne službe, Anton Prus).

Ponudnike vabimo, da posredujejo zavezujočo ponudbo za nakup nepremičnin najpozneje do petka 30.4.2021, do 12. ure.

Nepremičnine

Nepremičnine v Semiču

Opis: Semič, vas Ribnik, kmetijska zemljišča, izhodiščna cena navedenih nepremičnin znaša 3 EUR /m2. Kmetijska zemljišča se nahajajo na območju bivše kočevarske vasi Ribnik. Postopek

Preberi več »

Nepremičnine v Šmarjeti

Opis: Šmarjeta, Šmarjeta 55, tehnična trgovina 286m2, s pripadajočim skladiščem 231,30m2, zgrajena leta 1955, na parcelah v skupni velikosti 2601 m2, Cena navedenih nepremičnin znaša

Preberi več »