Nepremičnine v Semiču

Opis:

  • Semič, vas Ribnik, kmetijska zemljišča,
  • izhodiščna cena navedenih nepremičnin znaša 3 EUR /m2.


Kmetijska zemljišča se nahajajo na območju bivše kočevarske vasi Ribnik. Postopek prodaje za kmetijska zemljišča se bo opravil v skladu z zakonodajo, ki ureja prodajo kmetijskih zemljišč, kar pomeni, da je potrebna objava na oglasni deski UE, kjer se nepremičnina nahaja.

Predmet prodaje so:

  • k.o. 1520 Štale, parcelna številka *44 v izmeri 349 m2
  • k.o. 1520 Štale, parcelna številka 1272 v izmeri 442 m2


Ta oglas predstavlja vabilo za oddajo ponudb, saj bo kupoprodajna pogodba sklenjena, če bo ponudbo sprejela s strani direktorja KZ Trebnje-Krka postavljena komisija.

Kontakt

Podrobnejše informacije lahko ponudniki pridobijo na sedežu Kmetijske zadruge Trebnje-Krka z.o.o., ali na mail anton.prus@kz-trebnje.si, ali na tel. št. 031 703 505 (Vodja splošne službe, Anton Prus).

Ponudnike vabimo, da posredujejo zavezujočo ponudbo za nakup nepremičnin najpozneje do petka 30.4.2021, do 12. ure.

Nepremičnine

Nepremičnine v Semiču

Opis: Semič, vas Ribnik, kmetijska zemljišča, izhodiščna cena navedenih nepremičnin znaša 3 EUR /m2. Kmetijska zemljišča se nahajajo na območju bivše kočevarske vasi Ribnik. Postopek

Preberi več »

Nepremičnine v Šmarjeti

Opis: Šmarjeta, Šmarjeta 55, tehnična trgovina 286m2, s pripadajočim skladiščem 231,30m2, zgrajena leta 1955, na parcelah v skupni velikosti 2601 m2, Cena navedenih nepremičnin znaša

Preberi več »