Nepremičnine v Bršljinu

Opis:

  • Novo mesto, Bršljin 44,
  • kletni prostori stavbe 1033 (št. dela stavbe 8),
  • površine 220,8m2, s pripadajočimi parkirišči pred vhodom v velikosti cca 350 m2,
  • cena navedenih nepremičnin znaša 199.000,00 EUR.

Predmet prodaje so:

  • k.o. 1455 Bršljin, parcelna št. 128/10, del stavbe 1033 (št. dela stavbe 8), površine 220,8m2,
  • k.o. 1455 Bršljin, parcelna št. 128/11, del parcele ob glavni cesti (pripadajoče parkirišče) v približni površini 350m2,
  • v naravi se prodajajo kletni prostori stavbe 1033 (številka dela stavbe 8) in funkcionalno zemljišče pred vhodom v kletne prostore,
  • nepremičnine se prodajajo skupaj kot celota.


Ta oglas predstavlja vabilo za oddajo ponudb, saj bo kupoprodajna pogodba sklenjena, če bo ponudbo sprejela s strani direktorja KZ Trebnje-Krka postavljena komisija.

Kontakt

Podrobnejše informacije lahko ponudniki pridobijo na sedežu Kmetijske zadruge Trebnje-Krka z.o.o., ali na mail anton.prus@kz-trebnje.si, ali na tel. št. 031 703 505 (Vodja splošne službe, Anton Prus).

Ponudnike vabimo, da posredujejo zavezujočo ponudbo za nakup nepremičnin najpozneje do petka 30.4.2021, do 12. ure.

Nepremičnine

Nepremičnine v Semiču

Opis: Semič, vas Ribnik, kmetijska zemljišča, izhodiščna cena navedenih nepremičnin znaša 3 EUR /m2. Kmetijska zemljišča se nahajajo na območju bivše kočevarske vasi Ribnik. Postopek

Preberi več »

Nepremičnine v Šmarjeti

Opis: Šmarjeta, Šmarjeta 55, tehnična trgovina 286m2, s pripadajočim skladiščem 231,30m2, zgrajena leta 1955, na parcelah v skupni velikosti 2601 m2, Cena navedenih nepremičnin znaša

Preberi več »