29/09/2020

Razpis za prosto delovno mesto

Poslovodja (m/ž)

KZ Krka in KZ Trebnje vodita postopke združevanja ob čemer bosta predvidoma s 1.1.2021 poslovali kot ena zadruga
KZ Trebnje-Krka z.o.o.. Iščemo sodelavca za poslovodjo ene izmed velikih trgovin predvidene skupne zadruge.

Predvideno delo:
– Vodenje več oddelčne tehnične trgovine z rezervnimi deli, kmetijsko mehanizacijo ter drugim kmetijskim in vrtnarskim blagom,
– Samostojno, raznoliko in odgovorno delo vodenja trgovine.

Pogoji in sposobnosti za prijavo na prosto delovno mesto:
– V. stopnja izobrazbe ekonomske ali kmetijske smeri,
– Vsaj dve leti delovnih izkušenj z vodenjem trgovine,
– Motiviranost za predano delo pri razvoju trgovine in prodaje v trgovini,
– Organizacijske sposobnosti,
– Timsko delo,
– Ustrezne sposobnosti komuniciranja.

Sprejeti kandidat/ka bo delovno razmerje sklenil s Kmetijsko zadrugo Trebnje z.o.o., stari trg 2, 8210 Trebnje,
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s 3 mesečnim poizkusnim delom,
Pričetek dela je predviden z 1.12.2020.

Vloge z življenjepisom oddajte na e naslov: andreja.kristan@kz-krka.si, do 21.10.2020

Novice